Till intresseanmälan

30 April - 3 MaySigtunastiftelsen

Sök till Backademin

Är du engagerad i frågor som rör demokrati eller mänskliga rättigheter och vill bli bättre på det du gör? Sök till vår nya spjutspetsutbildning Backademin – som bygger på erfarenheter vi på Civil Rights Defenders samlat på oss under 40 års arbete med försvar av mänskliga rättigheter världen över. 

Civil Rights Defenders är en politiskt och religiöst obunden människorättsorganisation som sedan 1982 försvarat mänskliga rättigheter världen över. Idag arbetar vi tillsammans med och stöttar människorättsförsvarare i mer än 300 organisationer i 50 länder på fyra kontinenter. 

I Sverige har vi arbetat med dessa frågor i över 15 års tid. För snart ett år sedan växlade vi dock upp det arbetet genom projektet Backa Demokratin – som syftar till att stärka Sveriges motståndskraft mot den globala trenden av demokratisk nedmontering. Inom ramen för det projektet lanserar vi nu Backademin – en spjutspetsutbildning som bygger på över 40 års erfarenhet av att utbilda och stärka människorättsförsvarare världen över. 

Backademin syftar till att stärka deltagarna i deras förändringsarbete och tillhandahålla en utökad verktygslåda som deltagaren kan ta med sig tillbaka till det sammanhang som den engagerar sig i idag. Speciellt i en tid när civilsamhällets demokratiska utrymme krymper. 

Vad får du lära dig? 

Utbildningen fokuserar på ämnen som har relevans för ett starkt framtida civilsamhälle. Som deltagare kommer du att få konkreta metoder och insikter från våra internationella partners som arbetar i repressiva miljöer där rättigheter kränks. Tillsammans med utvalda experter hoppas vi stärka deltagarnas kunskaper inom dessa områden.

  • Kommunikation/Kampanj
  • Rättighetsperspektiv
  • Digital säkerhet/Hat och hot
  • Mobilisering
  • Psykosocial hälsa

Vem kan söka? 

Förutom engagemang för din fråga och respekt för alla människors lika värde kräver deltagande i Backademin att du är aktiv i en partipolitiskt obunden organisation, ett nätverk eller någon annan form av organiserat sammanhang. Det kan vara allt från ett styrelseuppdrag till att du är medlem i en gräsrotsorganisation och vill ta ditt engagemang till nästa nivå. 

Urvalet av ansökningar är i stor utsträckning behovsstyrt och antalet platser är begränsat. Vi ser gärna att deltagarna har olika erfarenheter, engagemang och bakgrunder. 

Deltagande i Backademin är helt kostnadsfritt. Det kräver fysisk närvaro under en helg på Sigtunastiftelsen mellan 31 maj och 2 juni. Resa till och från Sigtuna ingår likväl som mat och boende. 

Ansökan

Hur ansöker du? 

Ansök genom att fylla i ett formulär. Skicka din ansökan senast den 30 april 2024. Obs! Din ansökan är inte en garanti för att du blir antagen till utbildningen. Du kommer få mejl om du är antagen eller inte senast två veckor efter sista ansökningsdag. 

Har du några frågor? Vänligen maila backademokratin@civilrightsdefenders.org

Välkommen med din ansökan!

Till intresseanmälan

Bra att veta

Du som blir antagen kommer att få hjälp med resan till och från Sigtuna. Den fysiska träffen sker 31 maj - 2 juni. Det är därför viktigt att även kunna deltaga under hela dagen den 31 maj. Inför träffen kommer vi även att hålla i ett onlineträff som ett introduktionspass till den kommande helgen.