Anmäl dig här

30 maj 09:00-10:30Urban Deli Sveavägen

Välkommen att träffa Jamila Raqib

Världen står inför många utmaningar, inte minst kopplat till den globala trenden av demokratisk nedmontering. Det är därför inte konstigt att allt fler ställer sig frågan 'Vad kan jag göra?'.

Vi har skapat Backa Demokratin med ambitionen att ge ökad kunskap kring och förhoppningsvis svar på den typen av frågor - särskilt kopplat till de utmaningar vi ser gällande respekt för fri- och rättigheter i Sverige. Därför har vi tagit hit en av världens främsta experter på området för att dela med sig av sina kunskaper och perspektiv. Hon kommer bland annat prata om vikten av samarbete och att ha ett strategiskt perspektiv på mobilisering för att uppnå rätt effekt.

Välkommen att komma och lyssna på Jamila Raqib på frukostseminarium #3. 

Jamila Raqib leder Albert Einstein Institute och är världsledande inom teori och praktik gällande strategisk användning av ickevåld för påverkan och samhällsförändring. Hon arbetade länge tillsammans med organisationens grundare Dr Gene Sharp - som skrev den välkända handboken 198 metoder för ickevåld. Sedan 2002 har hon arbetat världen över med att utveckla dessa metoder och utbilda rörelser, människorättsorganisationer och statliga institutioner i dess tillämpning.

Frukostseminariet med Jamila Raqib kommer att hållas på Urban Deli Sveavägen den 30 maj kl.9-10.30. 

Obs! Begränsade platser, först till kvarn gäller.


Civil Rights Defenders är en politiskt och religiöst obunden människorättsorganisation som sedan 1982 försvarat mänskliga rättigheter världen över. Idag arbetar vi tillsammans med och stöttar människorättsförsvarare i mer än 300 organisationer i 50 länder på fyra kontinenter. I Sverige har vi arbetat med dessa frågor i över 15 års tid. 

För snart ett år sedan växlade vi dock upp det arbetet genom projektet Backa Demokratin – som syftar till att stärka Sveriges motståndskraft mot den globala trenden av demokratisk nedmontering. Inom ramen för det projektet vill vi stärka civilsamhället genom frukostseminarium där vi bjuder in internationella gäster som kan ge insikter från världen över. Tidigare har vi haft besök av Márta Pardavi från the Hungarian Helsinki Committé och Julia Maciocha från Polish Pride Alliance.

Allt du behöver veta

Föranmälan är obligatorisk.

Detta seminarium kommer att hållas på engelska. Vi kommer att filma tillfället för att tillgängliggöra Jamilas insikter till ett bredare nätverk. Det finns kaffe/te/dryck + smörgås + granola tillgängligt för alla som anmält sig. Det kommer även finns ett få antal glutenfria alternativ, för dem som behöver.

Frukost serveras från kl. 9.00, seminariet påbörjas 9.30.

Anmäl dig här